When you were thinking

Walk and talk at the same time

på tråden

Vi tappar tråden så lätt. Minns inte vart vi började och vart vi är på väg. Sitter där och dinglar med benen på kanten till misslyckandet. Ställda. Tystnande. På vippen att finna poängen och landa rätt. Men snubblar och klarheten blir suddigare än skuggan och vi andas ut ger upp

RSS 2.0